Aktuality

Záruka na externí folie Hanita

Hanita CZ poskytuje záruku na externí folie proti popraskání, ztrátě kovů, oddělení vrstev, změně barvy a špatné adhezi v důsledku prokazatelných výrobních závad.

Výrobek Vertikální prosklení, bez utěsnění na všech 4 stranách nalepné fólie Vertikální prosklení krajní utěsnění na všech 4 stranách nalepené fólie Horizontální a šikmé prosklení krajní utěsnění na všech 4 stranách nalepené fólie
Čirá, stříbrná 3 roky 4 roky * 3 roky *
Chladná ocel, bronz Nedoporučuje se bez záruky * 3 roky Nedoporučuje se bez záruky

Tato záruka platí pro standardní aplikování na standardním skle. Při aplikování venkovních folií na tónovaném nebo pokoveném skle na boční či jakékoli stěně jednotky IG odečtěte z uvedené záruční doby 1 rok. Těsnícím přípravkem může být Dow Corning 995 nebo ekvivalentní neutrální silikonový těsnící prostředek pro venkovní použití.

Pokud kvalita okenní folie této záruce neodpovídá, Hanita CZ dle vlastního uvážení vrátí původní kupní cenu nebo neodpovídající či defektní výrobek vymění po jeho doručení do Hanita CZ. Tato záruka je nepřevoditelná.

Tato záruka je náhradou za všechny vyjádřené či předpokládané záruky. Veškeré předpokládané záruky způsobilosti pro daný účel nebo prodejní záruky výrobku mají dobu platnosti pouze v trvání této záruky. Hanita CZ nebude v žádném případě odpovídat za škody či poškození, neúmyslné či následné, kromě těch, které jsou výše uvedeny a vzniknou z prodeje, používání nebo nemožnosti výrobek používat.

Záruka Vám poskytuje konkrétní právní nároky jako i možné další nároky, které se liší podle dané země. Některé země (nebo státy v USA) neumožňují výjimky nebo omezení u náhodných či následných poškození, popř. omezení předpokládané záruční doby, a v takovém případě výše uvedená omezení a/nebo výjimky neplatí.

Tato záruka neplatí při špatném používání výrobku nebo nesprávné péči. Zvláště ve znečištěných oblastech nebo v blízkosti oceánu by měly být venkovní folie čištěny nejméně čtyřikrát ročně. Hanita CZ nepřebírá odpovědnost za poškození výrobku v důsledku nesprávného zacházení ani za poškození skla z jakéhokoli důvodu. Tato záruka nebo jakákoli její část jsou neplatné, nařizuje-li to zákon. Na výrobek se nevztahují jiné záruky, než které jsou uvedené v této omezené záruce a v příslušných zákonech.

Chcete-li dosáhnout výměny výrobku, měli byste Vy nebo osoba, která výrobek instaluje, uvědomit našeho zástupce 30 dní po instalaci a uvést datum instalace, popis výrobku, rozsah instalace, čísla rolí instalovaných folií a druh okenního skla.
Při vyplňování záručního formuláře uveďte jednoduše informace obsažené v záznamu o instalaci nebo dodacím listu, které Vám byly poskytnuty v době koupě, spolu s popisem problému a zašlete je obchodnímu zástupci nebo pověřenému prodejci, u kterého jste výrobek původně zakoupili, popř. přímo do Hanita Coatings. Pro uplatnění záruky se vyžaduje se rovněž předložení dokladu o koupi. Doporučujeme proto uschovat kompletní instalační záznam nebo Váš pokladní doklad.

Související

Další aktuality